Redigera produkt

Ett namn krävs
Du måste välja en produkt
kommer att läggas till i listan över streckkoder för den valda produkten vid inlämning
En plats krävs
Mängden kan inte vara lägre än 0
Mängden kan inte vara lägre än -1
Mängden kan inte vara lägre än -1
En kvantitetsenhet krävs
En kvantitetsenhet krävs
Mängden kan inte vara lägre än 1

Detta kan inte vara lägre än 0
Mängden kan inte vara lägre än 0

QU conversions Lägg till

Factor Enhet Hidden group Hidden from_qu_id

Den aktuella bilden raderas när du sparar produkten