Namn Beskrivning
Bit
Burk
Förpackning
Glas
Gram
Knippa
Skiva
flaska
liter
ml