Namn Beskrivning
Bit
Burk
Flaska
Förpackning
Glas
Gram
Knippa
Liter
Milliliter
Slice