Produkt Belopp Nästa bäst före datumet Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Allt 1 0 Förpackningar belowminstockamount 01 Sötsaker
1 Allt 1 1 Förpackning 5 Förpackningar 2020-05-10 Godis skåp belowminstockamount 01 Sötsaker
1 Allt 1 5 Förpackningar 1 öppnade 2020-05-10 Godis skåp belowminstockamount 01 Sötsaker
1 Allt 1 5 Förpackningar 2020-05-10 Godis skåp belowminstockamount 01 Sötsaker
1 Allt 1 5 Bitar 2019-12-02 Kylskåp 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 5 Förpackningar 1 öppnade 2021-07-04 Skafferi 06 Kylda produkter
1 Allt 1 5 Glas 2022-01-20 Konservburk för konserverad mat 03 Konserverad mat
1 Allt 1 5 Bitar 2022-04-30 Konservburk för konserverad mat 03 Konserverad mat
1 Allt 1 5 Burkar 2019-11-26 Kylskåp 06 Kylda produkter
1 Allt 1 5 Förpackningar 2019-12-03 Kylskåp 06 Kylda produkter
1 Allt 1 4 Förpackningar 2019-11-22 Kylskåp 06 Kylda produkter
1 Allt 1 5 Bitar 2019-11-14 Kylskåp expiring 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 5 Bitar 2019-11-10 Kylskåp expired 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 5 Knippor 2019-11-14 Kylskåp expiring 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 5 Bitar 2019-11-10 Kylskåp expired 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 2000 Gram 2020-05-30 Skafferi 03 Konserverad mat
1 Allt 1 2 Förpackningar 1 öppnade 2020-05-30 Skafferi 03 Konserverad mat
1 Allt 1 2 Bottles 2019-11-14 Kylskåp expiring 06 Kylda produkter
1 Allt 1 2 Förpackningar 2020-05-10 Godis skåp 01 Sötsaker
1 Allt 1 2 Förpackningar 2020-05-10 Godis skåp 01 Sötsaker