Plats
 Produktgrupp
 Status
Produkt Produktgrupp Mängd Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Kalorier (Per mängdenhet i lager) Kalorier Senast köpt Sista priset Minsta lagerantal
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 0 förpackningar 0 belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 0 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 1 Förpackning 5.0 förpackningar 3.31 2021-09-04 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 123 2021-02-26 3.315 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 1 öppnade 19.46 2021-09-04 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-02-26 4.2775 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 13.24 2021-09-04 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-02-26 1.95 10
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 25.63 2021-03-28 xxKylskåpxx " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-02-26 3.8875 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 1 öppnade 17.71 2022-10-29 xxSkafferixx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-02-26 1.9925 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 glas 21.95 2023-05-17 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-02-26 5.515 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 bitar 15.55 2023-08-25 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-02-26 3.41 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 burkar 25.73 2021-03-22 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-02-26 6.1825 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 20.63 2021-03-29 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-02-26 3.795 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 4 förpackningar 9.36 2021-03-18 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 492 2021-02-26 2.1125 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 21.03 2021-03-10 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-02-26 5.695 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 21.01 2021-03-06 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-02-26 5.5475 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 knippor 18.64 2021-03-10 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-02-26 4.0825 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 22.69 2021-03-06 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-02-26 5.1525 0
1.0 Alla 1.0 04 Slaktprodukter 1 Förpackning 3.84 2021-03-07 xxKylskåpxx expired " xx04 Slaktprodukterxx 123 123 2021-02-26 3.8375 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2000 gram 0.0 2021-09-24 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 2 4000 2021-02-26 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2 förpackningar 1 öppnade 8.12 2021-09-24 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 4 8 2021-02-26 4.825 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 2 Bottles 6.63 2021-03-10 xxKylskåpxx duesoon " xx06 Kylda produkterxx 1 2 2021-01-27 2.62 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 2.96 2021-09-04 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-02-26 1.4775 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 7.45 2021-09-04 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-02-26 3.725 0
Create a private demo instance