Produkt Belopp Nästa bäst före datumet Hidden location Hidden status Hidden product group
1 Allt 1 0 Förpackningar belowminstockamount 01 Sötsaker
1 Allt 1 1 Förpackning 5 Förpackningar 2020-04-21 Godis skåp belowminstockamount 01 Sötsaker
1 Allt 1 5 Förpackningar 1 öppnade 2020-04-21 Godis skåp belowminstockamount 01 Sötsaker
1 Allt 1 5 Förpackningar 2020-04-21 Godis skåp belowminstockamount 01 Sötsaker
1 Allt 1 5 Bitar 2019-11-13 Kylskåp 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 5 Förpackningar 1 öppnade 2021-06-15 Skafferi 06 Kylda produkter
1 Allt 1 5 Glas 2022-01-01 Konservburk för konserverad mat 03 Konserverad mat
1 Allt 1 5 Bitar 2022-04-11 Konservburk för konserverad mat 03 Konserverad mat
1 Allt 1 5 Burkar 2019-11-07 Kylskåp 06 Kylda produkter
1 Allt 1 5 Förpackningar 2019-11-14 Kylskåp 06 Kylda produkter
1 Allt 1 4 Förpackningar 2019-11-03 Kylskåp 06 Kylda produkter
1 Allt 1 5 Bitar 2019-10-26 Kylskåp expiring 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 5 Bitar 2019-10-22 Kylskåp expired 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 5 Knippor 2019-10-26 Kylskåp expiring 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 5 Bitar 2019-10-22 Kylskåp expired 05 Grönsaker / frukt
1 Allt 1 2000 Gram 2020-05-11 Skafferi 03 Konserverad mat
1 Allt 1 2 Förpackningar 1 öppnade 2020-05-11 Skafferi 03 Konserverad mat
1 Allt 1 2 Bottles 2019-10-26 Kylskåp expiring 06 Kylda produkter
1 Allt 1 2 Förpackningar 2020-04-21 Godis skåp 01 Sötsaker
1 Allt 1 2 Förpackningar 2020-04-21 Godis skåp 01 Sötsaker