Plats
 Produktgrupp
 Status
Produkt Produktgrupp Mängd Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Kalorier (Per mängdenhet i lager) Kalorier Senast köpt Sista priset Minsta lagerantal
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 0 förpackningar 0 belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 0 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 1 Förpackning 5.0 förpackningar 1.71 2021-10-11 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 123 2021-04-04 1.705 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 1 öppnade 21.87 2021-10-11 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-04-04 5.2925 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 21.72 2021-10-11 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-04-04 4.3075 10
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 14.09 2021-05-04 xxKylskåpxx " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-04-04 5.36 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 1 öppnade 17.1 2022-12-05 xxSkafferixx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-04-04 5.0325 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 glas 21.6 2023-06-23 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-04-04 3.5575 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 bitar 14.06 2023-10-01 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-04-04 4.9425 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 burkar 13.17 2021-04-28 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-04-04 1.505 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 19.09 2021-05-05 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-04-04 4.0075 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 4 förpackningar 12.5 2021-04-24 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 492 2021-04-04 4.1425 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 17.13 2021-04-16 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-04-04 4.2 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 13.86 2021-04-12 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-04-04 3.4125 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 knippor 14.62 2021-04-16 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-04-04 2.2675 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 21.92 2021-04-12 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-04-04 4.6525 0
1.0 Alla 1.0 04 Slaktprodukter 1 Förpackning 5.88 2021-04-13 xxKylskåpxx expired " xx04 Slaktprodukterxx 123 123 2021-04-04 5.88 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2000 gram 0.0 2021-10-31 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 2 4000 2021-04-04 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2 förpackningar 1 öppnade 6.15 2021-10-31 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 4 8 2021-04-04 3.635 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 2 Bottles 3.59 2021-04-16 xxKylskåpxx duesoon " xx06 Kylda produkterxx 1 2 2021-03-05 1.195 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 10.35 2021-10-11 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-04-04 5.1725 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 9.02 2021-10-11 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-04-04 4.51 0
Create a private demo instance