Plats
 Produktgrupp
 Status
Produkt Produktgrupp Mängd Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Kalorier (Per mängdenhet i lager) Kalorier Senast köpt Sista priset Minsta lagerantal
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 0 förpackningar 0 belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 0 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 1 Förpackning 5.0 förpackningar 4.92 2021-11-09 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 123 2021-05-03 4.92 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 1 öppnade 22.33 2021-11-09 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-05-03 3.715 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 21.85 2021-11-09 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-05-03 4.3175 10
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 16.16 2021-06-02 xxKylskåpxx " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-05-03 1.735 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 1 öppnade 17.75 2023-01-03 xxSkafferixx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-05-03 5.1 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 glas 17.84 2023-07-22 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-05-03 3.9825 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 bitar 16.02 2023-10-30 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-05-03 4.205 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 burkar 17.05 2021-05-27 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-05-03 4.92 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 21.04 2021-06-03 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-05-03 1.85 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 4 förpackningar 10.73 2021-05-23 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 492 2021-05-03 3.8475 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 16.52 2021-05-15 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-05-03 2.1375 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 18.78 2021-05-11 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-05-03 3.2875 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 knippor 17.81 2021-05-15 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-05-03 2.41 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 13.69 2021-05-11 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-05-03 3.535 0
1.0 Alla 1.0 04 Slaktprodukter 1 Förpackning 4.07 2021-05-12 xxKylskåpxx expired " xx04 Slaktprodukterxx 123 123 2021-05-03 4.0725 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2000 gram 0.0 2021-11-29 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 2 4000 2021-05-03 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2 förpackningar 1 öppnade 4.58 2021-11-29 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 4 8 2021-05-03 2.84 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 2 Bottles 11.89 2021-05-15 xxKylskåpxx duesoon " xx06 Kylda produkterxx 1 2 2021-04-03 6.25 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 12.08 2021-11-09 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-05-03 6.04 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 5.06 2021-11-09 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-05-03 2.53 0
Create a private demo instance