Plats
 Produktgrupp
 Status
Produkt Produktgrupp Mängd Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Kalorier (Per mängdenhet i lager) Kalorier Senast köpt Sista priset Minsta lagerantal
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 0 förpackningar 0 belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 0 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 1 Förpackning 5.0 förpackningar 3.19 2021-12-11 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 123 2021-06-04 3.1925 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 1 öppnade 22.24 2021-12-11 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-06-04 3.245 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 13.34 2021-12-11 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-06-04 3.6275 10
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 19.98 2021-07-04 xxKylskåpxx " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-06-04 3.8625 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 1 öppnade 15.77 2023-02-04 xxSkafferixx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-06-04 3.42 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 glas 21.31 2023-08-23 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-06-04 3.6225 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 bitar 15.61 2023-12-01 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-06-04 5.015 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 burkar 17.63 2021-06-28 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-06-04 3.74 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 16.0 2021-07-05 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-06-04 5.37 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 4 förpackningar 17.54 2021-06-24 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 492 2021-06-04 4.725 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 16.18 2021-06-16 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-06-04 1.96 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 17.46 2021-06-12 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-06-04 5.8075 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 knippor 18.92 2021-06-16 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-06-04 5.4875 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 16.31 2021-06-12 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-06-04 6.0425 0
1.0 Alla 1.0 04 Slaktprodukter 1 Förpackning 5.86 2021-06-13 xxKylskåpxx expired " xx04 Slaktprodukterxx 123 123 2021-06-04 5.855 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2000 gram 0.0 2021-12-31 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 2 4000 2021-06-04 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2 förpackningar 1 öppnade 4.66 2021-12-31 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 4 8 2021-06-04 1.0175 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 2 Bottles 7.44 2021-06-16 xxKylskåpxx duesoon " xx06 Kylda produkterxx 1 2 2021-05-05 5.435 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 5.3 2021-12-11 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-06-04 2.65 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 12.08 2021-12-11 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-06-04 6.04 0
Create a private demo instance