Plats
 Produktgrupp
 Status
Produkt Produktgrupp Mängd Value Next due date Hidden location Hidden status Hidden product group Kalorier (Per mängdenhet i lager) Kalorier Senast köpt Sista priset Minsta lagerantal
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 0 förpackningar 0 belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 0 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 1 Förpackning 5.0 förpackningar 6.15 2021-07-14 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 123 2021-01-05 6.1525 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 1 öppnade 20.91 2021-07-14 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-01-05 1.7125 8
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 5 förpackningar 22.01 2021-07-14 xxGodisskåpxx belowminstockamount " xx01 Sötsakerxx 123 615 2021-01-05 6.015 10
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 17.88 2021-02-04 xxKylskåpxx " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-01-05 5.055 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 1 öppnade 17.02 2022-09-07 xxSkafferixx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-01-05 5.5975 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 glas 17.65 2023-03-26 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-01-05 4.7 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 5 bitar 15.82 2023-07-04 xxKonservskafferixx " xx03 Konserverad matxx 123 615 2021-01-05 3.1725 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 burkar 17.94 2021-01-29 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-01-05 2.0325 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 5 förpackningar 11.64 2021-02-05 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 615 2021-01-05 2.1325 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 4 förpackningar 10.29 2021-01-25 xxKylskåpxx " xx06 Kylda produkterxx 123 492 2021-01-05 4.02 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 21.69 2021-01-17 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-01-05 4.4025 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 17.84 2021-01-13 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-01-05 2.85 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 knippor 12.21 2021-01-17 xxKylskåpxx duesoon " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-01-05 3.1075 0
1.0 Alla 1.0 05 Grönsaker/frukt 5 bitar 17.91 2021-01-13 xxKylskåpxx overdue " xx05 Grönsaker/fruktxx 123 615 2021-01-05 3.185 0
1.0 Alla 1.0 04 Slaktprodukter 1 Förpackning 1.55 2021-01-14 xxKylskåpxx expired " xx04 Slaktprodukterxx 123 123 2021-01-05 1.5525 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2000 gram 0.0 2021-08-03 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 2 4000 2021-01-05 0
1.0 Alla 1.0 03 Konserverad mat 2 förpackningar 1 öppnade 8.79 2021-08-03 xxSkafferixx " xx03 Konserverad matxx 4 8 2021-01-05 4.78 0
1.0 Alla 1.0 06 Kylda produkter 2 Bottles 5.69 2021-01-17 xxKylskåpxx duesoon " xx06 Kylda produkterxx 1 2 2020-12-06 3.6125 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 5.31 2021-07-14 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-01-05 2.655 0
1.0 Alla 1.0 01 Sötsaker 2 förpackningar 5.47 2021-07-14 xxGodisskåpxx " xx01 Sötsakerxx 123 246 2021-01-05 2.7375 0
Create a private demo instance