Inställningar för uppgifter

Detta kan inte vara lägre än 1
ok