Överför

Du måste välja en produkt
Skriv ett nytt produktnamn eller streckkod och tryck på TAB för att starta ett arbetsflöde
kommer att läggas till i listan över streckkoder för den valda produkten när du trycker 'skicka'
En plats krävs
Mängden kan inte vara lägre än 1
En plats krävs
Produkt, översikt

Lagerantal / Mängdenhet:
Standardplats:
Senast köpt:
Senast använd:
Sista priset:
Genomsnittlig hållbarhet:
Skämd takt:

Prishistorik
Ingen prishistorik tillgänglig