Användarfält  Lägg till

Entity Namn Caption Type
userentity-exampleuserentity customfield1 Anpassat fält 1 Text (en rad)
userentity-exampleuserentity customfield2 Anpassat fält 2 Text (en rad)